Drie oude mannen besluiten er nog geen punt achter te zetten maar samen met een corps de ballet van 70 plussers het toneel te bestijgen en te fantaseren over een nieuwe wereld.
Ze grommen als dieren – Ze sterven als indianen – Ze dansen hun ballet met rollator en stok – Ze zijn wild en geletterd – Ze zijn stokdoof en stekeblind – maar hebben hun ogen wijd opengesperd – Ze tasten hun fysieke grenzen af – Balancerend op het randje van het podium; de armen maaiend in de lucht –
Ze gaan hard; veel harder dan wij durven gaan – Wikkelen zich in met zilverpapier – Ze leggen hun hart op tafel – Ze zoeken naar de verlossing, naar een toekomst in een nieuwe wereld die ook de onze wordt. Meer informatie is te vinden op de site van de Veenfabriek.

  [caption id="attachment_3635" align="aligncenter" width="1024"]

 • Lichtontwerp Maarten Warmerdam
 • Lichtontwerp Maarten Warmerdam[/caption]

  [caption id="attachment_3634" align="aligncenter" width="1024"]

 • Lichtontwerp Maarten Warmerdam
 • Lichtontwerp Maarten Warmerdam[/caption]

  [caption id="attachment_3633" align="aligncenter" width="1024"]

 • Lichtontwerp Maarten Warmerdam
 • Lichtontwerp Maarten Warmerdam[/caption]

  [caption id="attachment_3632" align="aligncenter" width="1024"]

 • Lichtontwerp Maarten Warmerdam
 • Lichtontwerp Maarten Warmerdam[/caption]

spel Herman Riool, Herman Humer en Jaap van der Leleij
corps de Ballet Toine de Caluwe, Diny Doeswijk, Trudy van der Meer, Joke Noort, Betty van der Schaaf,Lies Schouten, Jozef Sloots, Gonnie Verhoeff en Jan Voorwinden

tekst en regie Elsa May Averill
muziek Ton van der Meer
productieleiding Marije Bettonviel
toneelbeeld Nieke Koek
kostuums Rebekka W├Ârmann
Installaties Coloko
licht Maarten Warmerdam
techniek Marcel Slagter
regie/productie-assistent Anne Baltus
tourbegeleider Minke Marsiglia