• 572TheOpenRoadDiamantfabriek051010
  • 513TheOpenRoadDiamantfabriek051010v2
  • 298TheOpenRoadDiamantfabriek051010
  • 080TheOpenRoadDiamantfabriek051010
  •  

 

The Open Road is een magisch realistische vertelling over de vraag wat de mens drijft om altijd weer verder te willen trekken en de talloze manieren waarop een weg kan worden afgelegd. Uitgangspunt voor de voorstelling is de gedichtencyclus Song of the Open Road van Walt Whitman (1819-1892). Whitman verheerlijkt in zijn cyclus het reizen, het onderweg zijn zonder eindbestemming, het zoeken naar iets dat je niet kent. Regisseur Mooij en componiste Moore werkten nauw met elkaar samen, waardoor muziek en drama echt met elkaar vervlochten zijn. Door instrumentalisten als personages te zien wordt de muziek een aaneenschakeling van dramatische gebeurtenissen en dramatische handeling wordt muziek.

The Open Road is het tweede muziektheaterwerk van componiste Kate Moore en regisseur Matthias Mooij. Het doel van hun samenwerking is om na te denken over de rol van alle performers op het podium om zo geen verschil meer te laten bestaan tussen musici en acteurs en tussen tekst en muziek. Door de instrumentalisten als personages te zien wordt de muziek een aaneenschakeling van dramatische gebeurtenissen en dramatische handeling wordt tot muziek.

Maarten Warmerdam maakte voor deze voorstelling een nieuw lichtontwerp. Meer informatie over deze voorstelling is te vinden op de site van De Diamantfabriek.