Een intieme theatrale installatie waarin Sjaron Minailo uitdrukking geeft aan het idee van de mensheid “in haar voortdurende, zelfopgelegde nood”.

De korte voorstelling Rothko Chapel is gebaseerd op het gelijknamige muziekstuk van de Amerikaanse componist Morton Feldman (1927-1987) en de schilderijen van Mark Rothko (1903- 1970). Tijdens de voorstelling is het muziekstuk te horen en is een theatrale installatie te zien die regisseur/theatermaker Sjaron Minailo zelf bedient. Er wordt ingezoomd op details van de schilderijen van Rothko, die door Maarten Warmerdam live met licht geschilderd worden. Met projecties, animatiefilms en het spel met kleine objecten ontstaat een associatieve reeks beelden die de bloedige geschiedenis van de laatste honderd jaar schetsen.

Rothko Chapel her-evalueert de beroemde uitspraak van de Duitse filosoof Theodor Adorno uit 1949: “Poëzie schrijven na Auschwitz is barbaars“, een uitspraak die voor naoorlogse Joodse kunstenaars van grote betekenis was. Keer op keer voelden zij de noodzaak om de rol van kunst in een verscheurde cultuur te herdefiniëren. Rothko en Feldman, Amerikanen met een Joods-Russische achtergrond, kozen niet voor niets voor een abstracte vorm van artistieke expressie. Ze vermeden een letterlijke lezing van hun werk en bovenal is in hun oeuvre de spanning tussen ‘poëzie’ en ‘Auschwitz’ zeer voelbaar.

Sjaron Minailo reflecteert in Rothko Chapel tevens op de rol van kunst, vooral de niet-narratieve kunst, in de verwerking van collectieve trauma’s. Hij bestudeerde de manier waarop Rothko en Feldman vorm trachtten te geven aan de geschiedenis en de verwerking van de Holocaust. Tevens onderzoekt hij wat deze vormen betekenen voor de verwerking van zijn eigen, persoonlijke geschiedenis als derde generatie na de Holocaust.

Meer informatie en speeldata zijn te vinden op de site van Feikes Huis 

 

  • Feikes Huis Sjaron Minailo - Rothko Chapel - © Saris & den Engelsman
  • Feikes Huis Sjaron Minailo - Rothko Chapel - © Saris & den Engelsman
  • Feikes Huis Sjaron Minailo - Rothko Chapel - © Saris & den Engelsman
  • Feikes Huis Sjaron Minailo - Rothko Chapel - © Saris & den Engelsman
  • Feikes Huis Sjaron Minailo - Rothko Chapel - © Saris & den Engelsman

fotografie: Saris & den Engelsman