Privacyverklaring

Klik hier om de privacyverklaring van de Theatermachine te downloaden.

 

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

  1. Theatermachine
  2. Doel gegevens
  3. Ontvangers
  4. Opslagperiode
  5. Beveiliging
  6. Rechten
  7. Plichten

 

1. Theatermachine

Je leest op dit moment de privacyverklaring van de Theatermachine. Theatermachine is een collectief (maatschap) van lichtontwerpers voor de culturele sector. Denk hierbij aan theatervoorstellingen (waaronder opera, muziek- en dansvoorstellingen), musea, concerten, evenementen, festivals en architectuur. We geven advies, ontwerpen lichtplannen en voeren soms (een deel ervan) uit. We werken in binnenland en buitenland, voor uiteenlopende opdrachtgevers zoals producenten, regisseurs, stichtingen en overheden.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door de Theatermachine verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door de Theatermachine, neem dan contact op.


Affuitenhal 1
1505 RE Zaandam
Btw. Nr. NL819839905B01
KVK Nr. 34310454

Theatermachine is een maatschap die bestaat uit de maten Floriaan Ganzevoort, Isabel Nielen en Mike Evers.

 

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de Theatermachine. Deze worden hieronder toegelicht.

– Het versturen van nieuwsbrieven
Theatermachine stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Nieuwsbrieven worden 1 à 2 keer per jaar verstuurd. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via de samengevoegde contactenlijsten van de maten van de Theatermachine. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel aangemeld worden.

– Contact opnemen
Jouw gegevens zullen worden verzameld als jij contact opneemt met de Theatermachine. De gegevens worden beperkt tot alleen die die benodigd zijn om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

– Analytics
De website van de Theatermachine verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

3. Ontvangers

De gegevens die de Theatermachine ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

– Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

– Moneybird
Offertes en facturen worden verstuurd met Moneybird. Als je een dienst hebt afgenomen of offerte hebt aangevraagd bij de Theatermachine, worden je gegevens, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving opgeslagen op de servers van Moneybird.

– Google
De e-mail van de Theatermachine wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.

– Oxilion
De website en back-ups van de website worden gehost bij Oxilion. Gegevens die jij achterlaat op de website van de Theatermachine zijn op de servers van Oxilion opgeslagen.

 

4. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de Theatermachine, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

– Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres, voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je altijd uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar .

– Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met de Theatermachine via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden bewaard voor onbepaalde tijd.

– Offertes en facturen
Als je een dienst hebt afgenomen of offerte hebt aangevraagd bij de Theatermachine, worden je gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard op de servers van Moneybird.

– Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

5. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door de Theatermachine, of door eerder genoemde derden, worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar de Theatermachine. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast is het domein van de Theatermachine ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 

6. Rechten

– Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij de Theatermachine vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de Theatermachine. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

– Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door de Theatermachine. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief-mail.

– Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij de Theatermachine opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient de Theatermachine al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

– Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij de Theatermachine zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

– Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat de Theatermachine niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

– Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat de Theatermachine jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

7. Plichten

Theatermachine verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van de Theatermachine via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief, offerte of factuur te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan de Theatermachine de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met de Theatermachine met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Theatermachine behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de Theatermachine dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Theatermachine te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 


Affuitenhal 1
1505 RE Zaandam
Btw. Nr. NL819839905B01
KVK Nr. 34310454