De Theatermachine maakt licht voor architectuur en openbare ruimte. Licht dient als een betekenisdrager binnen de architectuur en de ruimte. We zien het licht niet alleen als functioneel en als verfraaiing, maar als een onlosmakelijk onderdeel ervan. Licht stuurt de ervaring. In onze ontwerpen zetten we de beleving van een ruimte of plek door de gebruikers ervan centraal. We verhouden ons hierbij tot de menselijke maat.
 
Door vroeg in het proces betrokken te zijn kan het ontwerp volledig integreren in de uitvoering van een project. We vinden het belangrijk de uitvoeringsfase, waarin het licht wordt gesteld en geprogrammeerd, intensief te begeleiden. Hierdoor kunnen we een hoge mate van precisie in onze lichtbeelden realiseren.
 
Door onze theaterachtergrond kunnen we zowel in statische als dynamische ontwerpen onderscheidend zijn.