Lichtontwerp voor HEMbrug

Maarten Warmerdam en Isabel Nielen werken vanaf 2013 aan het ontwerp en de uitvoering van het masterplan licht voor HEMbrug in Zaandam. Het inrichtingsconcept is ontwikkeld in samenwerking met DUS Architects en Palmbout Urban Landscapes.

Het Hembrugterrein is een voormalige munitiefabriek tussen het Noordzeekanaal en de Zaan. Het gebied is 42,5 hectare groot en er staan 125 industriële en deels monumentale gebouwen in een mysterieuze en bosrijke omgeving met bijzondere (natuur-) historische waarden. Het terrein wordt stapsgewijs ontsloten. Inmiddels zijn fase 1 en 2 uitgevoerd en fase 3 wordt verder uitgewerkt.

Het ontwerp mocht stoer, robuust en ‘anders dan anders’ zijn, zodat het stap voor stap zou kunnen meegroeien met de ontwikkelingen op het terrein. De armatuurontwerpen zijn geïnspireerd op de al aanwezige industriële elementen. Er is een familie van armaturen ontstaan, die per fase en per functie kan worden ingezet. Met het licht ontstaat een nieuwe ‘laag’ op het terrein, visueel geaccentueerd door de lichtgroene kleur van de armaturen, waardoor ook overdag de lichtelementen aanwezig zijn.