Visie

Theatermachine is het samenwerkingsverband tussen Isabel Nielen, Mike Evers, Floriaan Ganzevoort en Benno Barends. We maken lichtontwerpen en geven advies over licht. Dit doen we voor theater, musea, architectuur en muziek. Ook maken we licht als zelfstandige kunstvorm.

Betekenisdrager

Ontwerpen van de Theatermachine onderscheiden zich doordat we licht zien als een middel om een verhaal te vertellen; het is een betekenisdrager. Een lichtontwerp begint bij de ruimte waarin het zich afspeelt. Dit kan een decor zijn, maar ook een gebouw of een zaal. Zo ontstaat een dialoog tussen ruimte en licht. In het maakproces toetsen we voortdurend ontwerp aan concept en blijven we in gesprek met de opdrachtgever. Ontwerpen blijven altijd in beweging.

Werkwijze

Voor de Theatermachine is samenwerken cruciaal. Niet alleen binnen ons team, maar juist ook met derden. Het bundelen van expertise vergroot de kennis en maakt het mogelijk om tot een optimaal resultaat te komen. De uitvoering is daarbij minstens zo belangrijk als het ontwerp zelf.

Communiceren over licht is niet eenvoudig. Visualisaties kunnen in een vroeg stadium een goed beeld geven. Later in het ontwerpproces werken we met testopstellingen om de persoonlijke beleving van de toeschouwer te kunnen laten zien.

Resultaat

Onze lichtkunstwerken komen voort uit onderzoek en experiment. Dit kan resulteren in het vormgeven van een lichtbron, of in manipulatie van licht op andere materialen, objecten of ruimte. Hierdoor wordt licht tastbaar. De beleving van de toeschouwer staat centraal. De kunstinstallaties zijn een inspiratiebron voor onze lichtontwerpen.

Wij zijn:

  • Onafhankelijk van leveranciers, wij ontvangen geen commissies.
  • Vier mensen die elkaar vinden in het oog voor detail, de passie voor licht en het vertrouwen in elkaar.