Passione in Due van Emio Greco

Passione Rhino
Op 2 juni vindt in Dijon de laatste voorstelling van dit seizoen plaats van ‘Passione in Due’. Floriaan Ganzevoort maakte het lichtontwerp voor de voorstelling in nauwe samenspraak met Pieter C. Scholten. Het licht in de vorm van hangende witte neonbuizen omarmt het publiek dat als de dicipelen van Greco op het toneel zit.

In dialoog met Bach s Mattheus Passie, vrij bewerkt en live uitgevoerd door componist en allround musicus Franck Krawczyk, ontvouwt zich een zinderend dansconcert tussen twee mannen, tussen dans en muziek. Zij verhouden zich, zowel dreunend als lichtvoetig. Niet altijd in vrede, immer vol passie. Gedreven door 7 noodzakelijkheden en 7 verschillende tempi keert Emio Greco zijn lichaam binnenste buiten, transformeert hij van briesend paard tot onwetende clown, van stripper tot kwetsbare Jezus-figuur.

“De waarheid van Passione in Dueis die van een drievoudig hiernamaals, dat van de dans, dat van de muziek en dat van het theater. – Le Monde, 14 april 2012

De voorstelling is een oprechte dialoog tussen dans en muziek. Dat de voorstelling in samenspraak tot stand is gekomen is voelbaar, Greco en Krawczyk vullen elkaar aan en dagen elkaar uit. De interactie tussen de twee leidt tot komische scene s. Krawczyk schroomt niet om zijn lichaam in te zetten en Greco kruipt met regelmaat achter de piano, desnoods met zijn billen dwars op de hoge toetsen. Passione in Due is een ware opvolger van het dansconcert In Visione (Holland Festival 2008), een productie waarin beide kunstenaars zich al in de Mattheus Passie verdiepten. – Theaterkrant.nl “ Moos van den Broek ****

Franck Krawczyk, de jonge hedendaagse meester van de transcriptie (¦) heeft de juiste toon gevonden. – Le Monde, 14 april 2012

Passione in Dueis een intrigerende voorstelling, vooral ook door de bijdragen van Franck Krawczyk, die niet alleen een mooie, sobere bewerking heeft gemaakt van de Mattheus Passie, maar als performer een ontnuchterend contrast biedt aan de theatrale streken van Emio Greco. – Theaterkrant.nl “ Moos van den Broek ****

Concept Pieter C. Scholten, Emio Greco, Franck Krawczyk

Choreografie Emio Greco I Pieter C. Scholten

Dans Emio Greco

Muziek Mattheus-Passie van Johann Sebastiaan Bach vrij bewerkt door Franck Krawczyk

Pianist Franck Krawczyk

Lichtontwerp Floriaan Ganzevoort en Pieter C. Scholten

Kostuumontwerp Clifford Portier

Met dank aan Thâtre de la Ville en Jakop Ahlbom

Productie International Choreographic Arts Centre (ICK) in samenwerking met Plein Jour

Wereld Premire 2 april 2012, Stadsschouwburg Amsterdam