Pigeonhouse op November Music

Op het festival November Music in Den Bosch ging op 14 november de voorstelling Pigeonhouse van Thomas Myrmel en Wilbert Bulsink in premre.

In de klankwereld van ˜PigeonHouse gaan tekst en muziek een indringende dialoog met elkaar aan. Tekst en muziek van de zeven musici vloeien samen, gaan in elkaar op. De toeschouwer zal de spraak soms als muziek ervaren en muziek soms als verhaal horen, aldus de componisten.

Floriaan Ganzevoort maakte het lichtontwerp voor deze absurdistische muziektheater voorstelling. Voor deze voorstelling ontwikkelde Floriaan een lichtconcept dat gebaseerd is op het idee van ‘accidental lighting’. Hierin speelt toevalligheid, of schijnbare toevalligheid van de lichtsituatie een grote rol. Gedurende een deel van de voorstelling is het licht in een continue beweging, zoals het weer dat ook kan zijn. Soms lijkt het licht de muzikanten te volgen, dan weer glijdt het terloops over ze heen.

Het NRC schreef: “Onder de juweeltjes was de voorstelling Pigeonhouse van Wilbert Bulsink en Thomas Myrmel. De jonge musici manifesteerden zich ook als acteurs in een nu eens warrige, dan weer strak georganiseerde aaneenschakeling van licht maatschappijkritische oneliners met instrumentale resonans.”