Muziek voor twee ogen

Toen de theater- en concertzalen gesloten waren tijdens de coronapandemie, heeft de Theatermachine met steun van het Cultuurmakersfonds een VR project ontwikkeld dat als uitgangspunt de lege zaal en de eenzame toeschouwer had.

Concertervaring

Bij de VR-opstelling hebben we een ruimte afgebakend voor de toeschouwer met de keuze of ze willen zitten of staan. We hebben ervoor gekozen om eerst de bestaande werkelijke ruimte in VR te zetten. Dus als de toeschouwer de bril opzette zat hij/zij in dezelfde ruimte maar dan virtueel. Daarna ging het licht uit en starte de VR beleving.

Het geluid was aanwezig in de werkelijke ruimte en kwam van alle kanten. Terwijl je luisterde keek je rond door de VR-bril en zag je virtueel licht in een virtuele scenografie, die dynamisch reageerde op de compositie. Je keek er niet van een afstand naar, maar je bevond je er middenin. De toeschouwer werd uitgenodigd andere perspectieven te ontdekken die op de een of andere manier leken te ontstaan uit de muziek die te horen was. Het samenspel tussen de kunstmatige werkelijkheid en de werkelijke ruimte van geluid bracht de toeschouwer naar nieuwe plekken die niet meer hoefden te gehoorzamen aan de fysieke wetmatigheden van een reguliere zaal.

Samenwerking

Voor dit project werd samengewerkt met Het Asko Scönberg Ensemble en het Muziekgebouw aan het IJ. We hebben onder meer research gedaan naar de wetmatigheden van VR bij de firma Goldviz, die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen van VR als trainingshulpmiddel of presentatietool voor bedrijven.


Credits:

Lichtontwerp en technische realisatie:
De Theatermachine – Floriaan Ganzevoort, Isabel Nielen, Mike Evers
Compositie:
Anthony Fiumara
Uitvoeringspartners:
Asko Schönberg Ensemble, Muziekgebouw Amsterdam
Financiering:
Prins Bernhard Cultuurfonds – Cultuurmakersfonds